Tối ưu hóa lưu lượng truy cập của bạn..

Tạo các URL rút gọn, các trang liên kết sinh được số liệu phân tích thích hợp về khách truy cập của bạn.

Không giới hạn

Dễ dàng quản lý tất cả các liên kết của bạn với việc sử dụng Dự án.

Tạo liên kết thông minh

Tích hợp hệ thống hóa sử dụng dễ dàng, thao tác chuyên nghiệp cho các cá thể, doanh nghiệp sử dụng.

Tạo link rút gọn nhanh chóng

Chuyên nghiệp & tự động hóa dễ dàng thao tác.

Thống kê truy cập

Thống kê từng ngày/tháng/năm.

GÓI SỬ DỤNG

Lựa chọn gói phù hợp với bạn.

79k
79k/Năm
 
 • 1 Dự án
 • 1 Pixels
 • 1 Trang liên kết
 • 1 Liên kết ngắn
 • Tất cả khối Biolink
 • 1 Miền tùy chỉnh
 • Additional Global Domains
 • Custom Back-half
 • Deep linking
 • Removable branding
 • Custom branding
 • Custom colors
 • Indepth Statistics
 • Custom Backgrounds
 • Verified Checkmark
 • Links scheduling & limiter
 • SEO Features
 • UTM Parameters
 • Social links
 • Extra Fonts
 • Password protection
 • Sensitive content
 • Leap link
 • No Ads
 • API access
Lựa chọn